Till regionspecifikt innehåll

Tjock- och ändtarmscancer samt analcancer

Tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer) är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år drabbas över 4 700 personer av tjocktarmscancer och omkring 2 100 av ändtarmscancer. De flesta som insjuknar, 75 procent, är över 65 år. Analcancer är däremot en ovanlig sjukdom som drabbar omkring 150–170 personer årligen i Sverige. Analcancer är vanligast i åldrarna 65–70 år.

Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män som hos kvinnor medan ändtarmscancer är vanligare hos män.

Femårsöverlevnaden har förbättrats för både tjocktarms- och ändtarmscancer under de senaste decennierna.

Den vanligaste typen av analcancer är skivepitelcancer. En starkt bidragande orsak till skivepitelcancer i analregionen är HPV-infektion.

Överlevnaden är sämre hos män än hos kvinnor. Analcancer är också något vanligare hos kvinnor än hos män.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Tjocktarms-, ändtarms- och analcancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar både en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp och ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom tjocktarms-, ändtarms- och analcancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Sjukvårdsregionala processledare

Andreas Söderström

processledare, kirurg

Sunderby sjukhus

Martin Rutegård

processledare, kirurg

Norrlands universitetssjukhus

Aktuellt arbete

Under 2020 arbetar vi bland annat med:

  • Ledtidsarbete: Minska variationer mellan sjukhus inom sydösta sjukvårdsregionen.
  • Multidisciplinär konferens (MDK): Efter inventering av regional MDK (multidiciplinär konferens) tittar man på resursförstärkning med hjälp av teleradiologi utomlands.
  • Tjocktarmsscreening: Skapa jämlik möjlighet för sjukhus inom sydöstra sjukvårdsregionen för att stödja tarmscreening. Dialog och arbete pågår beträffande infrastruktur och finansiering.
  • Metastaser, tjock- och ändtarmscancer: Ökad samsyn vid handläggning av patienter med kolorektala metastaser (framför allt levermetastaser).

Regional processledare

Mats Persborn

kirurg

Region Jönköpings län