RCC Syds patient- och närståenderåd

RCC Syds patient- och närståenderåd (PNR) består av företrädare från södra sjukvårdsregionen. Ordförande är Nicholas Lamb.

Patient- och närståenderådet

RCC Syd involverar människor med erfarenhet av cancer på många olika sätt, bland annat genom Patient- och närståenderådet. 

Patient- och närståenderådet ingår som ett självständigt råd i RCC Syd. Rådet bevakar patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC Syd. Genom sina samlade erfarenheter ska rådet bidra till cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen. Rådet är inte beslutande utan har en rådgivande funktion. 

Våra riktlinjer

Vårt dokument med riktlinjer är ett komplement till den nationella uppdragsbeskrivningen för patient- och närståenderåd (PNR), samt en anpassning av uppdragsbeskrivningen efter regionala förutsättningar inom Regionalt Cancercentrum Syd (RCC Syd).

Stöddokument för PNR:s arbete i RCC Syd (pdf)

Fördjupad utbildning förstärker rådets arbete

Läs om utbildningen som gjordes i samarbete med RCC Syd.

Årshjul 2024

Detta gör vi 2024 (PDF, nytt fönster)

Verksamhetsapport 2022-2023

Läs verksamhetsrapporten för perioden 1 april 2022 till och med 31 mars 2023.

Verksamhetsapport 2021-2022

Läs verksamhetsrapporten för perioden 1 april 2021 till och med 31 mars 2022.

Årshjul 2023

Våra större aktiviteter under 2023 (pdf)

Tillbakablick över mandatperioden 2018-2021

Dåvarande ordförande Didrik von Porat gör en redogörelse för gångna mandatperioden och blickar framåt.

Årshjul 2022

Våra större aktiviteter under 2022 (pdf)

Årshjul 2021

Våra större aktiviteter under 2021 (pdf)

Årshjul 2020

Våra större aktiviteter under 2020 (pdf)

Detta gjordes 2019

Läs vår sammanställning om arbetet under 2019

Broschyr med gemensamma önskemål till vården

Patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum väst har tagit fram en broschyr om patienters och närståendes önskemål, som alla råd har valt att ställa sig bakom. Här hittar du broschyren Så vill vi ha det

Kontakt

Nicholas Lamb, ordförande.
pnr.rccsyd@skane.se