Nyheter

Samverkan
Rekommendation av produkter för att underlätta planering av bröstcanceroperationer

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har kommit med en rekommendation till regionerna som gäller två produkter som ska underlätta planeringen av bröstcanceroperationer genom att öka flexibiliteten för de kliniska verksamheterna.

Samverkan
Solvanor och hudcancer: kunskapshöjande satsningar för olika målgrupper

Under april lyfter RCC sunda solvanor och hudcancer för att stärka medvetenheten kring Sveriges snabbast ökande cancerform och hur man kan skydda sig. Bland annat har informationsfilmer riktade för olika målgrupper tagits fram.

Samverkan
Trombos och blödning – ny bilaga i Nationellt vårdprogram akut onkologi

Patienter med cancer har ökad risk för framför allt venös men även arteriell trombos. Trombos kan även vara det första symtomet på en underliggande cancersjukdom. Den nya bilagan samlar kunskapen inom området, för att bidra till mer jämlik och bättre vård.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF, stöddokument och patientinformation till Min vårdplan

I dag går sex nationella vårdprogram, ett standardiserat vårdförlopp, två Min vårdplan för cancer och två stöddokument ut på remiss.

Samverkan
Goda exempel IPÖ – Intervju om IPÖ prostatacancer som gör framsteg i Växjö

I Växjö, på Kirurgkliniken, har man sedan en tid tillbaka lyckats med att implementera IPÖ fullt ut. Idag har kliniken alla sina patienter som är diagnostiserade med prostatacancer (2.300 stycken) registrerade i IPÖ.

Syd
Ny processledare för prevention

Cancer kan drabba vem som helst, även den som lever hälsosamt. Forskning tyder dock på att cirka 30 procent av all cancer kan förebyggas. Därför är förebyggande insatser mycket viktiga för att motverka prognosen om en kraftig ökning av antalet cancerfall.

Samverkan
"Min vårdplan barn oerhört viktig för föräldrar och närstående"

I september 2022 publicerades kunskapsstödet Min vårdplan för barn med akut lymfatisk leukemi (ALL). Det är ett verktyg som helt kan förändra barncancervården, menar Anna Herslow, närståenderepresentant i nationella arbetsgruppen för Min vårdplan ALL (barn). Hon är också mamma till Matteo som vid tre års ålder insjuknade i ALL.

Syd
Studie om kontaktsjuksköterskans roll i och upplevelser kring cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Cancerrehabilitering är aktuell från misstanke av cancersjukdom och framåt genom hela processen, därför ska behov av rehabilitering bedömas återkommande.

Syd
Rapport visar förväntad kraftig ökning av malignt melanom i Södra sjukvårdsregionen

Regionalt cancercentrum syd har publicerat en rapport som visar att insjuknandet av malignt melanom i Södra sjukvårdsregionen nästan tredubblats under perioden 2005–2019 och en ytterligare närmast fördubbling förutses till år 2034 om denna trend håller i sig. För ett långsiktigt och effektivt primärpreventivt arbete bör varje region aktivt arbeta för att bättre nå ut till befolkningen avseende risker och rekommendationer.