Ärftlig livmoderkroppscancer*

Rutin för behandlingsrelaterad testning med ärftlig livmoderkroppscancerpanel inom den Södra sjukvårdsregionen.
*I analysen ingår generna EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PTEN

Dokument för nedladdning:

PM för handläggning:

Behandlingsassocierad utredning vid misstanke om ärftlig livmoderkroppscancer

Remiss till Klinisk genetik:

Remiss för blodanalys vid misstanke om ärftlig livmoderkroppscancer

Informationsbrev som ges till patient innan testning:

Patientinformation vid genetisk testning vid misstanke om ärftlig livmoderkroppscancer

Mall för svar på negativ testning till patient:

Brevmall neg. testad

Mall för svar på positiv testning till patient:

Brevmall positiv testad

OBS! Var vänlig lägg text för både informationsbrev samt mall för testningssvar på eget brevpapper.