Till regionspecifikt innehåll

Årets kontaktsjuksköterska

RCC uppmärksammar varje år kontaktsjuksköterskans viktiga roll genom att utse Årets kontaktsjuksköterska. Utmärkelsen delas ut under RCC-dagarna i maj varje år.

Kontaktsjuksköterskan är en nyckelperson i cancervården och i mötet med patienter och deras närstående. Genom att vara tillgänglig och kontinuerlig skapar kontaktsjuksköterskan trygget för patienten, och möjlighet för patienten att vara delaktig i sin egen vård.

Nominering och utdelning 2023

Utmärkelsen delades ut under RCC-dagarna 23-24 maj. Kontaktsjuksköterskan som får utmärkelsen ska:

 

  • vara kliniskt verksam
  • ha ett uppdrag som utgår från den nationella uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor
  • ha utmärkt sig i sitt arbete med att stärka patientens ställning
  • ha utmärkt sig i sitt arbete med att utveckla funktionen och uppdraget.

Varje RCC delar ut Årets kontaktsjuksköterska i respektive sjukvårdsregion.

Nyhet Årets kontaktsjuksköterska 2023.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Årets kontaktsjuksköterska i Sjukvårdsregion Mellansverige

2023 fick Moa Ekstrand på Hematologimottagningen i Falun, utmärkelsen.

Nyhet årets kontaktsjuksköterska 2023 i Mellansverige

I februari 2024 öppnar nomineringen till Årets kontaktsjuksköterska 2024. Priset delas ut under RCC-dagarna i maj varje år.

Årets kontaktsjuksköterska i norra sjukvårdsregionen

2023 fick Lotte Moebius på Lung- och Allergimottagningen vid Östersunds sjukhus i region Jämtland Härjedalen utmärkelsen. Hon är kontaktsjuksköterska för patienter med lungcancer.

Nyhet Årets kontaktsjuksköterska 2023 i Norra sjukvårdsregionen

I februari 2024 öppnar nomineringen till Årets kontaktsjuksköterska 2024. Priset delas ut under RCC-dagarna i maj varje år.

Årets kontaktsjuksköterska i Regionerna Stockholm och Gotland 

2022 gick priset till Anette Länn och Petra Andreasson Thomsson på Bröstmottagningen Visby Lasarett med motiveringen:

"Deras kunskap, professionella bemötande och stora empati som alltid utgår från den enskilde patientens situation skapar trygghet och god vård. De är ett effektivt, sammansvetsat team som samverkar väl med övriga vårdkedjan. Precis vad en liten verksamhet med stort patientflöde behöver!"

Priset till Årets kontaktsjuksköterska 2023 delas ut under RCC dagarna 23-24 maj.

 

 

Årets kontaktsjuksköterska i södra sjukvårdsregionen

Inom södra sjukvårdsregionen var det Ing-Marie Nilsson, kontaktsjuksköterska på Lungmottagning Dagvård vid Skånes universitetssjukhus i Lund, som utsågs till Årets kontaktsjuksköterska 2022. Läs mer: Årets kontaktsjuksköterska 2022

Nu har nomineringen till Årets kontaktsjuksköterska 2023 öppnat. Priset delas ut under RCC dagarna 23-24 maj.

Årets kontaktsjuksköterska i västra sjukvårdsregionen

2022 var det Karin Janneson, Västra Götalandsregionen, som utsågs till Årets kontaktsjuksköterska, i västra sjukvårdsregionen.

Årets kontaktsjuksköterska i väst

Kontakt

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst