Nationell arbetsgrupp Min vårdplan CNS

Patientinformationen är framtagen av RCC:s nationella arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan för tumörer i centrala nervsystemet (CNS). Vårdplanen är därefter fastställd av den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan.

Alexandra Dovin

Leg. sjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Cecilia Skoglund

leg. sjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Eskil Degsell

patient- och närståendeföreträdare

RCC Stockholm Gotland

Linnéa Grybäck-Nilsson

kontaktsjuksköterska

Länssjukhuset i Kalmar

Linn Heldemar

kontaktsjuksköterska

Norrlands universitetssjukhus

Mariella Delgado

patient/närståendeföreträdare

Hjärntumörföreningen

Niclas Karlsson

sjuksköterska

Länssjukhuset i Kalmar