Nationell arbetsgrupp Min vårdplan livmoderkroppscancer

Patientinformationen är framtagen av RCC:s nationella arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan livmoderkroppscancer. Vårdplanen är därefter fastställd av den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan.

Ordförande

Carina Rundström

specialistsjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

Deltagare

Elin Turborn

Kontaktsjuksköterska

Norrlands universitetssjukhus

 

Johanna Oskarsson

Onkologisjuksköterska/Kontaktsjuksköterska

Centralsjukhuset Karlstad

Cecilia Kamstad

Kontaktsjuksköterska

Skånes universitetssjukhus Lund

Josefin Brandqvist

kontaktsjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kerstin Lindsmyr

kontaktsjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patient- och närståendeföreträdare

Sara Wendel

patient- och närståendeföreträdare

 

Marianne Olsson

Patient- och närstråendeföreträdare

Nätverket mot gynekologisk cancer