Ändringar i SVF

Ett standardiserat vårdförlopp (SVF) revideras och publiceras tillsammans med det nationella vårdprogrammet för respektive diagnos. Det innebär att ändringar börjar gälla löpande. Ändringar som påverkar ledtiderna eller inklusionen i vårdförloppet börjar mätas från kommande halvårsskifte. Då börjar de också visas i statistiken på RCCs webbplats och i annan SVF-statistik.

Ändrade SVF under 2024

Under året har de standardiserade vårdförloppen för bröstcancer, skelett- och mjukdelssarkom, analcancer, peniscancer, urinblåse- och urinvägscancer och melanom uppdaterats. Vad som är ändrat framgår av inledningskapitlet till vårdförloppet i Kunskapsbanken.  

För att inte missa några ändringar, prenumerera gärna på uppdateringar i Kunskapsbanken. 

Läs vårdförlopp och skapa prenumeration i Kunskapsbanken.

Sammanställning av ändrade dokument

En sammanställning av vilka dokument som är uppdaterade finns i ändringsdokumenten för respektive år. Dokumenten är av typen PDF och öppnas i nytt fönster.

Ändringar i SVF och stöddokument under 2024

Ändringar i SVF och stöddokument under 2023

Ändringar i SVF och stöddokument under 2022

Ändringar i SVF och stöddokument under 2021

Ändringar i SVF och stöddokument under 2020

Ändringar i SVF och stöddokument från årsskiftet 2019/2020

Ändringar i SVF och stöddokument från årsskiftet 2018/2019

SVF på remissrunda

Reviderade SVF går på remiss tillsammans med det nationella vårdprogrammet för respektive diagnos. Remissversionerna publiceras vid fyra tillfälllen per år.

Kunskapsstöd på remiss