För- och nackdelar med screening

Med hjälp av screening kan bröstcancer hittas tidigt. Om cancern upptäcks tidigt är chansen mycket stor att du blir botad.

Fördelen med bröstcancerscreening är att färre kvinnor dör i bröstcancer. En svaghet med screening är att det inte ger ett hundraprocentigt skydd. I ett fåtal fall hittas inte sjukdomen genom screening. I andra fall kan screeningen leda till onödig oro. Screening av en befolkning eller en del av en befolkning görs endast om det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att fördelarna är större än nackdelarna. Denna bedömning görs av Socialstyrelsen.

Kompletterande undersökningar

En del kvinnor blir kallade till kompletterande undersökningar. Det kan vara för att bilderna som togs var otydliga eller för att man misstänkte bröstcancer. De kvinnorna kan ha blivit oroliga i onödan när de har väntat på fortsatta undersökningar, om svaret visar att de inte har cancer.

Alla tumörer behandlas

En liten del av de tumörer som hittas vid screening kommer aldrig att utvecklas till farlig cancer, men vi vet inte vilka tumörer som börjar växa. Därför behandlar vi alla tumörer. Det gör att några få kvinnor behandlas som inte behöver behandling.