Kunskapsstöd för dig i cancervården

Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation med ett tydligt patientperspektiv. Färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Ny rapport från kvalitetsregistret för Myelom

Nu är årets rapport från nationella kvalitetsregistret för myelom publicerad. I rapporten presenteras data för patienter diagnostiserade t o m 31 december 2016.

19 april 2018 | Samverkan

Ulrika Odelram Wiréen eldsjäl 2018

Nätverket mot gynekologisk cancer vill uppmärksamma engagerade personer genom att lyfta fram det arbete och de viktiga insatser som görs för cancerdrabbade kvinnor i landet.

19 april 2018 | Sydöst

Vägledning för bäckenrehabilitering på remiss

Dokumentet vägleder i hur vården ska ställa diagnos och behandla fysiska problem som patienter kan få efter behandling för cancer i tarmen, urinblåsan eller könsorganen.

18 april 2018 | Samverkan

Nu har Nationella prostatacancerregistret släppt RATTEN för 2017

Data finns nu tillgängliga för män diagnostiserade med prostatacancer t o m 31 december 2017 på RATTEN.

16 april 2018 | Samverkan

Nationella vårdprogram på remiss

Fyra nationella vårdprogram har enligt RCC-modell gått ut på remiss till profession och patientföreningar. Två vårdprogram har gått ut på remiss till landsting och regioner.

16 april 2018 | Samverkan

Biologiska markörer påverkar långtidsöverlevnad

Patienter som har bröstcancertumörer med vissa biologiska biomarkörer har mer nytta av antihormonell behandling än andra.

13 april 2018 | Sydöst

Kontaktsjuksköterskan ger trygghet och stöd

Carolin Grönberg arbetar som kontaktsjuksköterska på Universitetssjukhuset i Linköping.

13 april 2018 | Sydöst

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Utvecklingskraft cancer 17 maj 2018

Save the date! Tema: "Medskapande för bästa resultat – inkluderande och kommunikativ vård"

17 maj 2018 | Sydöst

ANCR konferens om cancerregister och cancerepidemiologisk forskning

Denna årliga konferens ses av många som den allra bästa som rör arbete kring cancerregister och cancerepidemiologisk forskning.

12 juni 2018 | Samverkan

Uppsala Health Summit: Care for Cancer

Uppsala Health Summit är en återkommande internationell arena för dialog om utmaningar för hälso- och sjukvård och hur vi kan övervinna dem.

14 juni 2018 | Samverkan

Palliation Sydöst 2018

Save the date! Tema: En dag ska jag dö, alla andra dagar ska jag leva.

17 oktober 2018 | Sydöst

Temadag cancerrehabilitering

Save the date!

25 oktober 2018 | Sydöst

Se fler händelser

Kalenderhändelser