Min vårdplan livmoderkroppscancer

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Min vårdplan livmoderkroppscancer innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med diagnosen.

Du som vårdpersonal behöver göra ett urval av innehållet och uppdatera Min vårdplan löpande så att patienten får informationen hen behöver och önskar.

Formulären i Min vårdplan är valbara. Det behöver finnas lokala rutiner för hur din verksamhet följer upp och använder patientens formulärsvar.

Erbjud patienten i första hand digitala Min vårdplan via 1177. Digitalt finns funktioner som att svara på formulär, skicka meddelanden, planeringsverktyg med mera. Saknar patienten e-legitimation kan patientinformationen skrivas ut eller skickas till tryck. Du hittar Min vårdplan livmoderkroppscancer i PDF-format här på sidan.

Dokumentet öppnas i nytt fönster.

Huvuddokument. information till alla

Alla länkar öppnas i nytt fönster.

Utredning

Genetisk utredning vid livmoderkroppscancer

Diagnos

Livmoderkroppscancer

Alla länkar öppnas i nytt fönster.

Behandling

Fertilitet vid behandling av livmoderkroppscancer

Övergripande behandlingsförlopp vid livmoderkroppscancer.

Övergripande behandlingsförlopp vid återfall av livmoderkroppscancer.

Målet med min behandling

Botande behandling

Palliativ vård

Onkologisk behandling med palliativt syfte

Operation

Levnadsvanor inför en operation

Förberedelser inför en operation med titthålsteknik

Operation av livmoderkroppscancer med titthålsteknik

Förberedelser inför en operation med öppen teknik

Operation av livmoderkroppscancer med öppen teknik

Så går det till att sövas

Ryggbedövning

Portvaktskörtel, sentinel node

Borttagande av lymfkörtlar vid gynekologisk operation

Biverkningar och komplikationer efter en operation av livmoderkroppscancer

Fysisk aktivitet efter en operation

Så sätter du dig upp efter en operation i magen

Sårvård efter en operation av livmoderkroppscancer

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling mot cancer

Cytostatikabehandling

Behandling mot illamående under cytostatikabehandling

Till dig som ska få läkemedelsbehandling på sjukhuset

Hormonell behandling vid livmoderkroppscancer

Provera

Hormonspiral (levonorgestrel)

Målriktad behandling

Behandling med blodförtunnande läkemedel

Att ta sprutor själv

Behandling med kortison

Läkemedel mot smärta

Strålbehandling

Yttre strålbehandling vid livmoderkroppscancer

Inre strålbehandling vid livmoderkroppscancer

Strålbehandling med bromsande och lindrande syfte

Biverkningar av strålbehandling vid livmoderkroppscancer

Annan behandling

Pleuratappning

Ascitestappning

Central venkateter, CVK

Perifert inlagd central venkateter, PICC-line

Subkutan venport, SVP

Kateter

Att få en kvarliggande kateter i urinblåsan

Att ha en kvarliggande kateter i urinblåsan

Urinkateter från njuren genom huden – nefrostomi

Urinkateter mellan njuren och urinblåsan – uretärkateter

Urinkateter från urinblåsan genom huden – suprapubisk kateter

Stomi

Tunntarmsstomi

Vanliga komplikationer vid tunntarmsstomi

Kostråd till dig som har tunntarmsstomi

Tjocktarmsstomi

Urostomi

Att få en stomi

Alla länkar öppnas i nytt fönster. 

Röntgen och bilddiagnostik

Magnetkameraundersökning, MR

PET-kameraundersökning

Skelettskintigrafi

Ultraljudsundersökning

Övriga undersökningar och provtagningar

Gynekologisk undersökning i narkos

Mellannålsbiopsi

Patientinformation kring behandlingar i regimbiblioteket

Patientinformation om läkemedelsregimer för livmoderkroppscancer, Regimbiblioteket

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan livmoderkroppscancer digitalt, via 1177.se.

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC