Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Sydöst – nationellt ansvarig

Birgitta Burell

registeradministratör

RCC Sydöst

Rasmus Mikiver

statistiker

RCC Sydöst

Ola Magnell

statistiker

RCC Sydöst

Anderz Johansson

produktägare

RCC Sydöst

RCC Norr

Katarina Örnkloo

sektionschef

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Stockholm-Gotland

Anne Norberg

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

 

Mari Lindeborg

sjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

 

 

RCC Syd

Ania Jurzysta

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Mellansverige

Charlotta Ekstrand

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

 

Carina Bodin

registeradministratör

RCC Mellansverige

Lena Pettersson

registeradminstratör

RCC Mellansverige

Statistiker

Regional support, RCC Mellansverige

RCC Väst

Kerstin Dreymertz

registeradministratör

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst