Till regionspecifikt innehåll

Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Diagnoser som omfattas av NPCR är adenocarcinom och dess ovanliga varianter samt småcellig neuroendokrin cancer. Registret innehåller uppgifter om diagnostik, väntetider, kontaktsjuksköterska, behandling och multidisciplinär konferens.

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region, årtal och sjukhus. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport prostatacancer (RATTEN), INCA

Årsrapport

En årlig nationell kvalitetsrapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Mellansverige. Den senaste rapporten hittar du nedan.

Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport för 2022 (pdf, nytt fönster)

Samtliga årsrapporter hittar du på NPCR:s webbplats.

Nationella årsrapporter, NPCR

Kvalitetsindikatorer

Nedan listas tre kvalitetsindikatorer från den senaste kvalitetsrapporten.

  •  Mediantid från remiss till operation: 151 dagar, 2022
  • Andel högriskpatienter med en förväntad överlevnad på mer än fem år bedömda i multidisciplinär konferens: 87 procent, 2022
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 97 procent, 2022

Nationellt ansvar

Nationella prostatacancerregistret startade år 1998. Regionalt cancercentrum Mellansverige har det nationella ansvaret för registret.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Sjukvårdsregionala rapporter

Den sjukvårdsregionala kvalitetsrapporten för Mellansverige hittar du på NPCR:s webbplats.

Regionala rapporter, NPCR

Sjukvårdsregionala rapporter

Den sjukvårdsregionala kvalitetsrapporten för Norr hittar du på NPCR:s webbplats.

Regionala rapporter, NPCR

Sjukvårdsregionala rapporter

Den sjukvårdsregionala kvalitetsrapporten för Stockholm Gotland hittar du på NPCR:s webbplats.

Regionala rapporter, NPCR

Sjukvårdsregionala rapporter

Den sjukvårdsregionala kvalitetsrapporten för Syd hittar du på NPCR:s webbplats.

Regionala rapporter, NPCR

Sjukvårdsregionala rapporter

Den sjukvårdsregionala kvalitetsrapporten för Sydöst hittar du på NPCR:s webbplats.

Regionala rapporter, NPCR

Sjukvårdsregionala rapporter

Den sjukvårdsregionala kvalitetsrapporten för Väst hittar du på NPCR:s webbplats.

Regionala rapporter, NPCR