Trofoblastsjukdomar

Trofoblastsjukdomar har sitt ursprung i en graviditet och drabbar ofta kvinnor i fertil ålder. De uppstår ur trofoblasterna, embryots yttre cellager.

Trofoblastsjukdomar kan uppträda som

  • Premalign sjukdom (mola hydatidosa, blåsmola)
  • En metastaserande sjukdom som i vissa fall kan spontanregrediera (invasiv mola)
  • I sällsynta fall som en högmalign tumörsjukdom (koriocarcinom)

En graviditet kan även i sällsynta fall leda till en druvbörd. Det bildas då vätskefyllda blåsor, vilka tidigt under graviditeten leder till blödningar som ibland kan vara kraftiga. Duvbörd kan även ge upphov till maligna tumörer.

Ibland är det enda sjukdomstecknet av trofoblastsjukdomar ett förhöjt värde av humant koriongonadotropin, ett tillväxthormon som bildas vid graviditet, i serum och urin. Lyckligtvis har den högmaligna tumörsjukdomen en hög känslighet för cytostatika och de flesta patienterna kan botas med bibehållen fertilitet.

Antalet graviditeter och förlossningar

Det exakta antalet graviditeter där en trofoblastsjukdom uppstått kan på grund av spontana och framkallade aborter inte bestämmas, men antalet graviditeter är betydligt högre än antalet förlossningar. I svenska studier har incidensen trofoblastsjukdom varierat mellan 1.2 av 1000 förlossningar, och 1.5 av 1000 förlossningar. I en senare Stockholmsbaserad studie var incidensen hydatidiform mola högre, 2.0 av 1000 förlossningar. Skillnaden beror antagligen mer på metodologin än en faktisk incidensökning.  Åtta procent av molorna utvecklas till trofoblastsjukdomar, vilket är jämförbart med siffror från andra europeiska länder.