Kvalitetsregister för ärftlig cancer

Nationellt onkogenetiskt kvalitetsregister (NOGA) har som huvudsyfte att utveckla kvaliteten på vården genom att jämföra vård mellan olika vårdgivare, runt om i landet. Resultaten kan även användas för forskning.

Ett kvalitetsregister bidrar till ny kunskap om vad som är bäst behandling och ju fler patienter som finns med i registret, desto säkrare blir resultaten.

I kvalitetsregistret NOGA samlas information om personer som har utretts för ärftlig cancer för att:

  • förbättra och kvalitetssäkra utredningen av ärftlig cancer
  • utgöra en grund för förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning vid uppföljning av ärftlig cancer
  • göra jämförelser hur lång tid cancergenetisk utredning tar på olika kliniker (ledtider)
  • undersöka i vilken utsträckning vården följer vårdprogram och riktlinjer för ärftlig cancer
  • forska och skapa ny kunskap om ärftlig cancer

Kontakta din lokala vårdgivare om du vill ha mer information om detta register.

I Sverige finns ett antal mottagningar som sedan början av 90-talet, utreder ärftlig cancer. Det är välkänt att en liten andel av bröst-, tjock och ändtarmscancer orsakas av nedärvda mutationer i specifika gener. Ärftlighet har också betydelse för andra cancerformer.

Stödjande RCC

porträtt

Johanna Carnerus

registerproduktägare

RCC Norr