MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer (NREV)

Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer omfattar patienter i alla åldrar med nydiagnostiserad cancer och/eller förstadier till cancer i matstrupe eller magsäck, oavsett behandling. Även patienter som inte får någon behandling samt patienter som är utredda i utlandet men behandlade i Sverige ingår i registret.

Nationell kvalitetsregisterrapport matstrups- och magsäckscancer, 2018 (pdf, nytt fönster)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum norr. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från behandlingsbeslut till första onkologiska behandling eller operation: 26 dagar för matstrupscancer och 27 dagar för magsäckscancer, 2017
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 84 procent för matstrupscancer och 82 procent för magsäckscancer, 2017

Det nationella kvalitetsregistret för magsäcks- och matstrupscancer startade 2006. Regionalt cancercentrum norr ansvarar för registret.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Uppföljningsrapport för kvalitetsregister i norr

Uppföljning kvalitetsregister RCC Norr 2015–2016 (pdf)

Tidigare rapporter

Uppföljning kvalitetsregister RCC Norr 2014-2015 (pdf)

Uppföljning kvalitetsregisteranmälan 2014-2015 (pdf)

Samtliga rapporter för registret finns i på sidan Rapporter (se sidmenyn).

Kvalitetsdata

RCC Syd erbjuder öppet tillgängliga kvalitetsparametrar som bygger på data i de nationella kvalitetsregistren för cancer och uppdateras kring den första i varje månad.

Redovisning av kvalitetsparametrar.


Faktaägare: Jan Johansson, kirurg, Skånes Universitetssjukhus
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 3 september 2019