Till regionspecifikt innehåll

Rehabilitering och palliativ vård

Under 2024 kommer RCC att fördela medel till verksamheter som vill stärka cancerrehabiliteringen och den palliativa vården för barn och vuxna, och göra den mer jämlik.

Medel kan fördelas till initiativ som gynnar implementering av de nationella vårdprogrammen för cancerrehabilitering och palliativ vård för barn och vuxna samt initiativ som stärker uppföljningen av cancerrehabiliteringen.

Medlen kommer från överenskommelsen för 2024 mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Hantering av ansökan skiljer sig mellan respektive RCC

Varje RCC tar emot och hanterar sina egna ansökningar. Det är därför viktigt att du fyller i rätt formulär. Det gör du genom att klicka på den regionala flik som du avser ansöka om medel från. Observera därmed att ansökningstiden kan skilja sig åt mellan varje RCC. Vilket sista ansökningsdatum som gäller ser du överst i respektive formulär och underst hittar du kontaktuppgifter om du har frågor.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Ansökan inom rehabilitering och palliativ vård

Vilken region avser din ansökan? (flera alternativ är möjligt)
Vilket område avser din ansökan? (flera alternativ är möjligt)
Avser din ansökan barn eller vuxna? (flera alternativ är möjligt)

Frågor angående ansökan skickas till vår kommunikatör Elias Malm.

Ansökan inom rehabilitering och palliativ vård

Vilken region avser din ansökan? (flera alternativ är möjligt)
Vilket område avser din ansökan? (flera alternativ är möjligt)
Avser din ansökan barn eller vuxna? (flera alternativ är möjligt)

Ansökningarna bedöms av en sjukvårdsregionalt sammansatt bedömningsgrupp. Beslut om medelstilldelning fattas av en sjukvårdsregional beslutsgrupp, med representanter utsedda av respektive regionledning.

Vid frågor om webbformuläret kontakta Hanna Midfjäll eller Ulrika Bergfors.

För övriga frågor om ansökningsprocessen kontakta Anna-Lena SunessonOve Andrén eller Arvid Widenlou Nordmark.

Ansökan inom rehabilitering och palliativ vård

Vilken region avser din ansökan? (flera alternativ är möjligt)
Vilket område avser din ansökan? (flera alternativ är möjligt)
Avser din ansökan barn eller vuxna? (flera alternativ är möjligt)

Har du frågor om ansökningsförfarandet kontakta Åsa Granath.

Ansökan inom rehabilitering och palliativ vård

Vilken region avser din ansökan? (flera alternativ är möjligt)
Vilket område avser din ansökan? (flera alternativ är möjligt)
Avser din ansökan barn eller vuxna? (flera alternativ är möjligt)

Har du frågor om ansökningsförfarandet kontakta Hannie Lundgren.

Ansökan inom rehabilitering och palliativ vård

Vilken region avser din ansökan? (flera alternativ är möjligt)
Vilket område avser din ansökan? (flera alternativ är möjligt)
Avser din ansökan barn eller vuxna? (flera alternativ är möjligt)

Har du frågor går det bra att kontakta oss via mejl: rccsydost@regionostergotland.se

Srinivas Uppugunduri
Verksamhetschef, RCC Sydöst
Telefon: 072-463 82 39

Annika Asketun
Enhetschef, RCC Sydöst
Telefon: 073-061 25 13

Ansökan inom rehabilitering och palliativ vård

Välj region
Vilket område avser din ansökan? (flera alternativ är möjligt)
Avser din ansökan barn eller vuxna? (flera alternativ är möjligt)

Har du frågor om ansökningsförfarandet skicka ett mejl till: rccvast.ansokan@vgregion.se