Styrgrupp för nationellt kvalitetsregister för barncancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Registerhållarteam

Päivi Lähteenmäki

registerhållare, barnonkolog, ordf. styrgrupp för nationellt kvalitetsregister för barncancer

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna

 

Mats Heyman

rådgivare, barnonkolog, childhood cancer epidemiology studygroup (CCEG)

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna

Ledamöter

Arja Harila

professor

Akademiska barnsjukhuset

 

Cecilia Petersen

barnonkolog, svenska arbetsgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer (SALUB)

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna

Hanna Martinsson

kontaktsjuksköterska

Barn- och ungdomskliniken, Gävle sjukhus

Hartmut Vogt

barnonkolog, sektion för barnonkologi och –hematologi, svenska barnleukemigruppen (SBLG)

Universitetssjukhuset i Linköping

Linöping

Ingela Kristiansen

barnneurolog, svenska arbetsgruppen för rehabilitering efter barncancer (SAREB)

Akademiska sjukhuset

Uppsala

Jakob Stenman

barnkirurg, vårdplaneringsgruppen för solida tumörsjukdomar hos barn (VSTB)

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna

Johanna Andrae

forskningssamordnare

Barncancerfonden

Kees-Jan Pronk

barnonkolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Lene Karlsson

barnonkolog, svenska barnleukemigruppen (SBLG)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Göteborg

Lisa Törnudd

barnonkolog

H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus

Magnus Sabel

barnonkolog, vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn (VCTB)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Göteborg

Pelle Nilsson

neurokirurg, vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn (VCTB)

Akademiska sjukhuset

Uppsala

Pernilla Grillner

barnonkolog, sek. för barnonkologi och -hematologi , ordf. svenska barnläkarföreningens sektion för onkologi och hematologi (PHO), central personuppgiftsansvarig (CPUA)

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna

Thorsteinn Gunnarsson

verksamhetschef Barncancercentrum

Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Trausti Oskarsson

Tf Sektionschef

Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Solna

Ulf Tedgård

barnonkolog, vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi (VPH)

Skånes universitetssjukhus

Lund

Ulla Martinsson

radioterapeut, svenska barnradioterapigruppen (SBRTG)

Akademiska sjukhuset

Uppsala

Ulrika Norén-Nyström

barnonkolog, sektion för barnonkologi och –hematologi

Norrlands universitetssjukhus

Umeå

Victoria Wennberg

sjuksköterska hjärntumörer

Akademiska sjukhuset

Uppsala

Yvonne Håkansson

forskningssjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

Lund

Suppleanter

Anna Asklid

onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

Anna Brunnegård

forskningssjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Göteborg

Aron Onerup

barnläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Elisabeth Björn

sjuksköterska hjärntumörer

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna

Elizabeth Schepke

barnonkolog, vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn (VCTB)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ferdos Yassin

patient- och närståenderepresentant

Gustaf Ljungman

barnonkolog, vårdplaneringsgruppen för solida tumörsjukdomar hos barn (VSTB)

Akademiska sjukhuset

Uppsala

Ingrid Tonning-Olsen

Psykolog, svenska arbetsgruppen för rehabilitering efter barncancer (SAREB)

Skånes universitetssjukhus, Lund

Johanna Sandgren

enhetschef Barntumörbanken

Karolinska Universitetssjukhuset

Karolin Bergenstråhle

projektledare NOPHO Leukemia Biobank

Uppsala Biobank

Kerstin Sollerbrant

adjungerande ledamot i styrgrupp för nationellt kvalitetsregister för barncancer

Barncancerfonden

Stockholm

Peter Priftakis

barnonkolog, vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi (VPH)

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna

Patient- och närståenderepresentanter

Johan Nygren

patient- och närståenderepresentant

Katarina Hägerå

Patient- och närståendeföreträdare

Stödjande RCC

Sarah Zaya

Administrativ koordinator

RCC Väst

 

Lina Zachrisson

administrativ koordinator

RCC Väst

Madeleine Helmersson

statistiker

RCC Väst

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mikael Holtenman

statistiker

RCC Väst

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg

Medicinaregatan 18 G, Göteborg

Johan Ivarsson

produktägare

RCC Väst

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg

Medicinaregatan 18 G, Göteborg

Tai Wai Cheng

produktägare

RCC Väst

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg

Medicinaregatan 18G 413 90 Göteborg