Nationell vårdprogramgrupp njurcancer

Ordförande

Anders Kjellman

urolog

Karolinska universitetssjukhuset

 

 

Regionala representanter

Fabian Hofmann

urolog

Sunderby sjukhus

 

Magnus Fovaeus

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pernilla Sundqvist

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Martin Alwin

urolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Bianca Scholtz

urolog

Skånes universitetssjukhus Malmö

Magnus Lindskog

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset

Patologi

Martin Johansson

patolog

Skånes universitetssjukhus

Radiologi

Mikael Hellström

radiolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientrepresentant

vakant

Omvårdnadsrepresentant

Britt-Inger Dahlin

sjuksköterska

Norrlands universitetssjukhus

Stödjande RCC

Bodil Westman

projektledare

RCC Stockholm Gotland