Regionala cancercentrums samordningsgrupp för kortare väntetider

RCC i samverkan har tillsatt en nationell samordningsgrupp som stödjer satsningen på kortare väntetider och standardiserade vårdförlopp inom cancervården, utifrån överenskommelser mellan regeringen och SKR. I gruppen ingår de sjukvårdsregionala SVF-samordnare som finns vid respektive regionalt cancercentrum.

Samordningsgruppens uppdrag

Gruppen ska, inom ramen för satsningen på kortare väntetider i cancervården:

  • utbyta erfarenheter av uppdraget med att samordna arbetet med standardiserade vårdförlopp i den egna sjukvårdsregionen
  • ge stöd åt SKR och RCC i samverkan gällande kommunikationsinsatser
  • ta fram gemensamma underlag, på uppdrag av RCC i samverkan
  • vara beredande i frågor som rör standardiserade vårdförlopp, inför beslut i RCC samverkan.

Samordningsgruppen består av de sjukvårdsregionala SVF-samordnarna och leds av RCC i samverkans nationella samordnare för standardiserade vårdförlopp.

Gruppens sammansättning

porträtt

Helena Brändström

nationell samordnare standardiserade vårdförlopp

Sveriges Kommuner och Regioner

 

 

RCC Norr

Ove Andrén

medicinskt sakkunnig/rådgivare, sjukvårdsregional SVF-samordnare

RCC Stockholm Gotland

Lisa Jelf Eneqvist

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Björn Ohlsson

medicinsk chef

RCC Syd

RCC Sydöst

Charlotte Carlsson

sjukvårdsregional SVF-samordnare

RCC Uppsala Örebro

Jessica Nordlander

enhetschef

RCC Mellansverige

 

Hanna Milerad Sahlgren

verksamhetsutvecklare/medicinsk rådgivare

RCC Väst

Marie Boëthius

sjukvårdsregional SVF-samordnare

RCC Väst