Nationell arbetsgrupp för barncancerområdet

Sedan våren 2020 finns en nationell arbetsgrupp inom ramen för satsningen på stärkt cancervård för barn och unga. I uppdraget ingår att prioritera, planera och samordna insatserna för barncancerområdet.

Arbetsgruppens uppdrag är att

  • Påbörja implementering av prioriterade insatser i enlighet med den handlingsplan som togs fram och rapporterades under 2020.
  • Verka för att utvecklingen inom barncancer kan följas upp med hjälp av kvalitetsregister.
  • Stödja och bidra till att utveckla kunskaps- och erfarenhetsutbytet om långtidsuppföljning som bedrivs vid seneffektsmottagningar i samtliga sjukvårdsregioner. 
  • Stödja befintliga och nya nätverk som arbetar med insatser inom satsningen på stärkt cancervård för barn och unga samt långtidsuppföljning efter barncancer. 

I den nationella arbetsgruppen ingår representanter från landets sex olika regionala cancercentrum. 

Ordförande

Karin Mellgren

barnonkolog, ordförande nationell arbetsgrupp för barncancerområdet

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nationellt processtöd

Olivia Claesson

nationellt processtöd barncancer

RCC Väst

Arbetsgrupp

Camilla Häger

Specialistsjuksköterska inom barncancervård

Södra Älvsborgs Sjukhus

 

Elisabeth Björn

kontaktsjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

Frans Nilsson

barnonkolog

Barn- och Ungdomscentrum Norrlands Universitetssjukhus

Jonatan Källström

barnläkare

Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Josefine Palle

Sektionschef, överläkare

Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Kees-Jan Pronk

barnonkolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Kajsa Brostedt

vårdenhetschef

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Karin Tibblin

vårdenhetschef

H.K.H Kronprinsessan Victorias barn och ungdomssjukhus Universitetssjukhuset Lin...

Lisa Törnudd

barnonkolog

H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus

Maria Liden

avdelningschef, Barn- och Ungdomscentrum

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Pernilla Grillner

barnonkolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Patient- och närståenderepresentanter

Karin Mellström

patient- och närståenderepresentant

André Idegård

patient- och närståenderepresentant