MENY
Till regionspecifikt innehåll

Testikelcancer seminom och non-seminom

Testikelcancer är en fåtalsdiagnos och utgör en liten del av manlig cancer, cirka 1 procent. Testikelcancer drabbar unga män och är den vanligaste cancersjukdomen hos män mellan 25-40 år, med cirka 300 fall/år i Sverige. 

Det finns två typer av testikelcancer. Den ena typen, seminom, utgör cirka 60 procent och drabbar framför allt män i åldrarna 30–45 år. Cancern upptäcks ofta innan den har spridit sig (bildat metastaser). Den andra typen, non-seminom, drabbar oftast yngre män mellan 20 och 35 år. Denna typ kan växa snabbt och är i hälften av fallen spridd när den upptäcks.

Trots avsevärd andel av spridd sjukdom vid diagnos är prognosen för testikelcancer mycket god med en överlevnad på 97 procent i Sverige.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om testikelcancer i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om testikelcancer.

Bilaga 2X Regional cancerplan testikelcancer (pdf)

Regional patientprocessledare

Olof Ståhl

regional patientprocessledare testikelcancer

Skånes universitetssjukhus

;

Faktaägare: Olof Ståhl, Onkologiska kliniken, SUS, Lund
Gemensam information uppdaterad: 17 februari 2019