Till regionspecifikt innehåll

Testikelcancer seminom och non-seminom

Testikelcancer är en fåtalsdiagnos och utgör en liten del av manlig cancer, cirka 1 procent. Testikelcancer drabbar unga män och är den vanligaste cancersjukdomen hos män mellan 25-40 år, med cirka 300 fall/år i Sverige. 

Det finns två typer av testikelcancer. Den ena typen, seminom, utgör cirka 60 procent och drabbar framför allt män i åldrarna 30–45 år. Cancern upptäcks ofta innan den har spridit sig (bildat metastaser). Den andra typen, non-seminom, drabbar oftast yngre män mellan 20 och 35 år. Denna typ kan växa snabbt och är i hälften av fallen spridd när den upptäcks.

Trots avsevärd andel av spridd sjukdom vid diagnos är prognosen för testikelcancer mycket god med en överlevnad på 97 procent i Sverige.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Om testikelcancer i den regionala cancerplanen

Den sjukvårdsregionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2022–2024, har en bilaga om testikelcancer.

Processplan testikelcancer 2022-24 (pdf, nytt fönster)

Regional patientprocessledare

Olof Ståhl

regional patientprocessledare testikelcancer

Skånes universitetssjukhus, Lund

Regional vårdprocess testikelcancer

Processen arbetar med att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med testikelcancer. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Hitta en patientrepresentant för vårdprocessen och kartlägga processen ur ett patientperspektiv
  • Bevara kontaktsjuksköterskefunktionen
  • Nytt nationellt vårdprogram   
  • Ta fram blankett på INCA för retroperitoneal lymfkörtelutrymning

Regionala processägare

porträtt

Anna Grenabo Bergdahl

regional processledare testikelcancer, urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

porträtt

Annika Hedlund

regional processledare testikelcancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Ernita Antoni Fazlic

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Sandra Lindström

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Statistiker

Regional support, RCC Väst