Nationell kvalitetsregistergrupp sköldkörtelcancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande/registerhållare

Jakob Dahlberg

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Ledamöter

Maria Sandström

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

 

Viveka Bergman

onkolog

Universitetssjukhuset Linköping

Gabriella Bjerring

Kontaktsjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

Catharina Ihre Lundgren

docent, kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

Göran Wallin

kirurg, Överläkare

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Martin Almqvist

viscerala- och retroperitoneala sarkom

Kirurgkliniken, SUS

Olov Norlén

kirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Anders Höög

patolog

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm och Kliniken för patologi, Linköping...

Oliver Gimm

kirurg

kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Joakim Hennings

kirurg

Östersunds sjukhus / Institutionen för kirurgiska och perioperativa vetenskaper,...

Jan Tennvall

onkolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Pernilla Asp

onkolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Christofer Juhlin

patolog

Karolinska universitetssjukhuset

Stockholm

Suppleant

Basel Sitohy

Onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Patientrepresentant

Vakant

Stödjande RCC

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

 

Tim Säll

statistiker

RCC Väst

Astrid Carling

administrativ koordinator

RCC Väst

Marie Blom

produktägare

RCC Väst