Stöd vid arbete med Individuell patientöversikt

Här hittar du material som kan användas som stöd vid arbete med och införande av Individuell patientöversikt (IPÖ) i din verksamhet.

Manualen - det viktigaste stödet

För varje diagnosspecifik patientöversikt finns en manual som stöd vid användning. De individuella patientöversikterna har utvecklats från en grundmodell, men har anpassats utifrån diagnosens behov och förutsättningar.

Manualen hjälper dig som ny användare att snabbt komma igång med att arbeta i IPÖ. I manualen finns information om avsedd användning, patientdatalagen, sammanhållen journalföring, inrapportering, inloggning och hur du arbetar i IPÖ. Det finns även en instruktion om hur IPÖ patientvy fungerar, samt patientinformation att tillhandahålla patienter som får tillgång till sin IPÖ via e-tjänsterna på 1177.se.

Patientöversiktens olika delar/moduler, vilka visas som flikar i systemet, finns också beskrivet.

Manualen finns på dessa diagnossidor:

Ta hjälp av diagnoskoordinator

Förutsättningen för implementeringen på din klinik kan skilja sig från andra kliniker. Diskutera fram ett fungerande arbetssätt hos er och ta gärna hjälp av diagnoskoordinatorn för respektive IPÖ för att diskutera olika arbetsmetoder/möjligheter. Arbetar man med flera diagnoser behöver man hitta gemensamma arbetssätt som fungerar gemensamt.

Kontaktuppgifter till respektive diagnoskoordinator finns också på diagnossidorna.

Stöddokument

Här finns ett stöddokument för införande av IPÖ. Längst bak i dokumentet finns en ifyllningsbar checklista.

Stöd vid införande av IPÖ (pdf)

Instruktionsfilmer

Som stöd för nya användare av IPÖ finns ett antal instruktionsfilmer. Filmerna visa bland annat hur du skaffar användarkonto, loggar in och registrerar en patient.

Instruktioner för IPÖ

Frågor och svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren om IPÖ och dess användning.

Frågor och svar om IPÖ

Tips vid implementering

Det finns mycket beskrivet och skrivet om hur man kan införa nya arbetssätt och -verktyg i en verksamhet. Socialstyrelsen har tagit fram en del konkreta råd och stöd om hur man kan införa nya arbetssätt och verktyg i en verksamhet.

Om implementering, Socialstyrelsen