Regionala expertgruppen i sydöstra sjukvårdsregionen

Henrik Lövborg

ordförande regional expertgrupp, apotekare, docent

RCC Sydöst

Mårten Lindström

överläkare

medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Ellen Vinge

överläkare, docent

Region Kalmar län

Jan Samuelsson

överläkare, docent

hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Charlotte Bratthäll

överläkare

Länssjukhuset i Kalmar

Karin Adolfsson

onkolog, överläkare,

onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Nils Elander

överläkare

onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping