Regionala arbetsgruppen för cancerläkemedel sydöstra sjukvårdsregionen

Henrik Lövborg

ordförande, apotekare, docent

RCC Sydöst

Mårten Lindström

överläkare

medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fredrika Hedebäck

apotekare

Länssjukhuset i Kalmar

Jan Samuelsson

överläkare, docent

hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Charlotte Bratthäll

överläkare

onkologiska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Karin Adolfsson

överläkare,

onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Gabriel Lindahl

överläkare

onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping