Nationell vårdprogramgrupp gallvägs- och gallblåsecancer

Ordförande

Magnus Rizell

leverkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ledamöter

Bjarne Ardnor

leverkirurg

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

Ammar Majed

hepatolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Bengt Isaksson

leverkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Anders Jansson

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

Greg Nowak

transplantationskirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Jan-Erik Holm

sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Lars Enochsson

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Nikolaos Kartalis

radiolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Olof Danielsson

patolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Urban Arnelo

med. doktor, överläkare, kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Agneta Norén

leverkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Charlotte Ebeling Barbier

radiolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Fredrik Rorsman

gastrohepatolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Stefan Linder

kirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Bergthor Björnsson

leverkirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Linda Lundgren

kirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Maria Sandgren

specialistsjuksköterska

Universitetssjukhuset i Linköping

Per Sandström

ledamot RCC Sydöst styrgrupp

kirurgiska kliniken, Region Östergötland

Johan Haux

onkolog

Skaraborgs sjukhus Skövde

Andreas Pischel

regional processledare tarmcancerscreening

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Akif Demir

patolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Christian Cahlin

transplantationskirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Christina Kåbjörn Gustafsson

patolog

Länssjukhuset Ryhov

Lena Söderberg

specialistsjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Magnus Rizell

regional processägare levercancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Malin Sternby Eilard

leverkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Per Lindnér

transplantationskirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Elisabet Löfdahl

överläkare palliativ medicin

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ulrika Palenius

onkolog

Centrallasarettet Växjö

Tora Campbell Chiru

kirurg,

Södersjukhuset

Gert Lindell

överläkare

Skånes universitetssjukhus

Magnus Bergenfelt

leverkirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Marie-Louise Pendse

sjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

 

Patientrepresentant

Vakant

Stödjande RCC

Astrid Carling

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Katrín Gunnarsdóttir

enhetschef statistik

RCC Väst