Nationell arbetsgrupp bäckencancerrehabilitering

I överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa har Sveriges Kommuner och Regioner erhållit ekonomiska medel till de sjukvårdsregioner som utvecklar och främjar omhändertagandet av bäckenkomplikationer efter cancersjukdom och behandling och kunskapsuppbyggnad av bäckencancerrehabilitering.

RCC i samverkan har därför tillsatt en arbetsgrupp som består av regionala projektledare där var och en har i uppdrag att regionalt utveckla och främja kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av komplikationer, kvarstående besvär efter avslutad behandling och sena effekter i bäcken som följd av cancersjukdom och cancerbehandling samt insatser för behandling, omvårdnad och rehabilitering för dessa.

Arbetsgruppen har formulerat som gemensamt mål bästa möjliga vård och rehabilitering för patienten under och efter behandling för cancer i lilla bäckenet.

Jämlik cancervård

Det ursprungliga uppdraget gäller kvinnors hälsa. Arbetsgruppen har valt att inkludera omhändertagande av män i modellen för omhändertagande. De problem som är vanliga är ofta desamma för kvinnor och män.

Ordförande och projektledare

Annika Sjövall

Karolinska Universitetssjukhuset

Regionala representanter

Marcus Axelsson

RCC Norr

 

Ruth Sanchez Hermansson

RCC Mellansverige

Lillemor Nygren

RCC Stockholm Gotland

Kristina Redelius

RCC Sydöst

Linda Åkeflo

RCC Väst

Marie-Louise Lydrup

RCC Syd