Nationell arbetsgrupp med regionala projektledare

I överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa har Sveriges Kommuner och Regioner erhållit ekonomiska medel till de sjukvårdsregioner som utvecklar och främjar omhändertagandet av bäckenkomplikationer efter cancersjukdom och behandling och kunskapsuppbyggnad av bäckencancerrehabilitering.

RCC i samverkan har därför tillsatt en arbetsgrupp som består av regionala projektledare där var och en har i uppdrag att regionalt utveckla och främja kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av komplikationer, kvarstående besvär efter avslutad behandling och sena effekter i bäcken som följd av cancersjukdom och cancerbehandling samt insatser för behandling, omvårdnad och rehabilitering för dessa.

Arbetsgruppen har formulerat som gemensamt mål bästa möjliga vård och rehabilitering för patienten under och efter behandling för cancer i lilla bäckenet.

Jämlik cancervård

Det ursprungliga uppdraget gäller kvinnors hälsa. Arbetsgruppen har valt att inkludera omhändertagande av män i modellen för omhändertagande. De problem som är vanliga är ofta desamma för kvinnor och män.

Ordförande och nationell projektledare:

Annika Sjövall

Regionala representanter i arbetsgruppen:

Åsa Sandström, Regionalt cancercentrum Norr
Ruth Sanchez-Hermansson, Regionalt cancercentrum Mellansverige
Lillemor Nygren, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
Ulrika Odelram-Wiréen, Regionalt cancercentrum Sydöst
Linda Åkeflo, Regionalt cancercentrum Väst
Marie-Louise Lydrup, Regionalt cancercentrum Syd