Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer cancer i lever och galla

Det finns inga nationellt fastställda läkemedelsregimer för diagnosen. Däremot finns det regionala regimer.