Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer  för cancer i lever och galla

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för cancer i lever och galla. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.