Kontakta oss på RCC Sydöst

Telefon: 010-103 35 05 
E-post: rccsydost@regionostergotland.se

Kansli

Anderz Johansson

produktägare

RCC Sydöst

Monica Arvidsson

administratör

RCC Sydöst

Annika Asketun

verksamhetsutvecklare

RCC Sydöst

Veronica Berglund

vårdutvecklare

RCC Sydöst

Johanna Helmer

kommunikatör

Region Östergötland

Charlotte Carlsson

sjukvårdsregional SVF-samordnare

RCC Sydöst

Annica Tomasson

processamordnare cancerrehabilitering

RCC Sydöst

Jessica Eriksson

regional processamordnare

Region Kalmar län

Pia Landberg

regional processamordnare

RCC Sydöst

Helena Tufvesson Stiller

projektledare PROM/PREM

RCC Sydöst

Marita Wormén

nationell QA-samordnare

RCC Sydöst

Annica Vågeland

registeradministratör

RCC Sydöst

Birgitta Burell

registeradministratör

RCC Sydöst

Annette Palmberg

registeradministratör

RCC Sydöst

Cecilia Holtström

registeradministratör

RCC Sydöst

Yvonne Lindholm

registeradministratör

RCC Sydöst

Lone Pedersen

registeradministratör

RCC Sydöst

Sara Sterneberg

vårdprogramhandläggare / registeradministratör

RCC Sydöst

Gabrielle Gran

projektkoordinator CanINCA

RCC Sydöst

Helena Fohlin

statistiker

RCC Sydöst

Omta Moushe Ashak

statistiker

RCC Sydöst

Miriam Gladh

statistiker

RCC Sydöst

Josef Danial Khyio

statistiker

RCC Sydöst

Johan Rosell

statistiker

RCC Sydöst

Rasmus Mikiver

statistiker

RCC Sydöst

Regionalt biobankscentrum

Camilla Hildesjö

Chef Regionalt Biobankscentrum SÖSR, Biobanks- och vävnadssamordnare, RÖ,

Regionalt biobankscentrum sydöstra sjukvårdsregionen

 

Camilla Andersson

biobankshandläggare

Regionalt biobankscentrum sydöstra sjukvårdsregionen

Cecilia Björk

biobankshandläggare

Regionalt biobankscentrum sydöstra sjukvårdsregionen

Gunilla Bergström

Nationell koordinator regulatoriskt kunskapsstöd och utbildning,

Biobank Sverige