MENY

Regionala rapporter

RCC Sydöst sammanställer regelbundet rapporter som belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. Två sjukvårdsregionala rapporter, Resultatredovisningen och Topplistan, ges ut.

Resultatredovisningen visar sydöstra sjukvårdsregionens resultat och måluppfyllelse i förhållande till de sex patientlöftena. Ett antal indikatorer, som matchar olika vårdprocesser och patientlöften, har följts upp från 2011 och framåt. Resultatredovisningarna publiceras i maj och november.

Topplistan redovisar hur väl klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till kvalitetsregister.

Här är den senaste resultatredovisningen

Samlad resultatredovisning maj 2019

Resultatredovisning per diagnos - sydöstra sjukvårdsregionen

Bröstcancer maj 2019

Livmoderkroppscancer maj 2019

Hudmelanom maj 2019

Huvud-/halscancer maj 2019

Tjocktarmscancer maj 2019

Lungcancer maj 2019

Lymfom maj 2019

Prostatacancer maj 2019

Ändtarmscancer maj 2019

Urinblåsecancer maj 2019

Statistiker RCC Sydöst

Lisa Åkesson

(föräldraledig) statistiker

RCC Sydöst

 

Helena Fohlin

(tjänstledig) statistiker

RCC Sydöst

Rasmus Mikiver

statistiker

RCC Sydöst

Johan Rosell

statistiker

RCC Sydöst

Ola Magnell

statistiker

RCC Sydöst


Sidan uppdaterad: 23 maj 2019