Regionala rapporter

RCC Sydöst sammanställer regelbundet rapporter som belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. Två sjukvårdsregionala rapporter, Resultatredovisningen och Topplistan, ges ut.

Resultatredovisningen visar sydöstra sjukvårdsregionens resultat och måluppfyllelse i förhållande till de sex patientlöftena. Ett antal indikatorer, som matchar olika vårdprocesser och patientlöften, har följts upp från 2011 och framåt. Resultatredovisningarna publiceras i maj och november.

Topplistan redovisar hur väl klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till cancerregistret.

 

Här är den senaste resultatredovisningen

Samlad resultatredovisning maj 2021

 

Resultatredovisning per diagnos - sydöstra sjukvårdsregionen

Bröstcancer maj 2021

Bukspottkörtelcancer maj 2021

Hjärntumörer högmaligna gliom maj 2021

Hudmelanom maj 2021

Huvud-/halscancer maj 2021

Livmoderkroppscancer maj 2021

Lungcancer maj 2021

Lymfom maj 2021

Njurcancer maj 2021

Prostatacancer maj 2021

Tjocktarmscancer maj 2021

Urinblåsecancer maj 2021

Ändtarmscancer maj 2021

Statistiker RCC Sydöst

Lisa Åkesson

statistiker

RCC Sydöst

 

Helena Fohlin

statistiker

RCC Sydöst

Rasmus Mikiver

statistiker

RCC Sydöst

Johan Rosell

statistiker

RCC Sydöst

Ola Magnell

statistiker

RCC Sydöst