Regionala rapporter

RCC Sydöst sammanställer regelbundet rapporter som belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. Två sjukvårdsregionala rapporter, Resultatredovisningen och Verksamheternas inrapportering till cancerregistret, ges ut.

Resultatredovisningen

Resultatredovisningen visar sydöstra sjukvårdsregionens resultat och måluppfyllelse i förhållande till de sex patientlöftena. Ett antal indikatorer, som matchar olika vårdprocesser och patientlöften, har följts upp från 2011 och framåt. Resultatredovisningarna publiceras i maj och november.

Samlad resultatredovisning

Samlad resultatredovisning maj 2022

Resultatredovisning per diagnos - sydöstra sjukvårdsregionen

Bröstcancer maj 2022

Bukspottkörtelcancer maj 2022

Hjärntumörer högmaligna gliom maj 2022

Hudmelanom maj 2022

Huvud-/halscancer maj 2022

Livmoderkroppscancer maj 2022

Lungcancer maj 2022

Lymfom maj 2022

Njurcancer maj 2022

Prostatacancer maj 2022

Tjocktarmscancer maj 2022

Urinblåsecancer maj 2022

Ändtarmscancer 2022

 

Helena Fohlin

statistiker

RCC Sydöst

Rasmus Mikiver

statistiker

RCC Sydöst

Johan Rosell

statistiker

RCC Sydöst