Regionala rapporter

RCC Sydöst sammanställer regelbundet rapporter som belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. Två sjukvårdsregionala rapporter, Resultatredovisningen och Topplistan, ges ut.

Resultatredovisningen visar sydöstra sjukvårdsregionens resultat och måluppfyllelse i förhållande till de sex patientlöftena. Ett antal indikatorer, som matchar olika vårdprocesser och patientlöften, har följts upp från 2011 och framåt. Resultatredovisningarna publiceras i maj och november.

Topplistan redovisar hur väl klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till cancerregistret.

 

Här är den senaste resultatredovisningen

Samlad resultatredovisning november 2021

Resultatredovisning per diagnos - sydöstra sjukvårdsregionen

Bröstcancer november 2021

Bukspottkörtelcancer november 2021

Hjärntumörer högmaligna gliom november 2021

Hudmelanom november 2021

Huvud-/halscancer november 2021

Livmoderkroppscancer november 2021

Lungcancer november 2021

Lymfom november 2021

Njurcancer november 2021

Prostatacancer november 2021

Tjocktarmscancer november 2021

Urinblåsecancer november 2021

Ändtarmscancer november 2021

Statistiker RCC Sydöst

Lisa Åkesson (föräldraledig)

statistiker

RCC Sydöst

 

Helena Fohlin

statistiker

RCC Sydöst

Rasmus Mikiver

statistiker

RCC Sydöst

Johan Rosell

statistiker

RCC Sydöst

Ola Magnell

statistiker

RCC Sydöst