Till regionspecifikt innehåll

Vårdprogram kronisk lymfatisk leukemi

Det nationella vårdprogrammet för kronisk lymfatisk leukemi (KLL) gäller för alla patienter med KLL.

Nationellt vårdprogram

Den 12 september 2023 godkände RCC i samverkan revideringen av det nationella vårdprogrammet för kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Den nya versionen av vårdprogrammet innehåller några nyheter:

  • Rekommendationerna vid primärbehandling har ändrats och målriktade terapier rekommenderas nu även vid omuterad IGHV gen samt vid del (11q). Kemoimmunterapi – cytostatikainnehållande kombinationsbehandlingar – har nu helt tagits bort som behandlingsalternativ i denna patientgrupp.
  • Vid del(17p) och/eller TP53-mutation rekommenderas tills vidare behandling med BTK hämmare i första hand före tidsbegränsad behandling med BCL2-hämmare + CD20 antikropp.
  • Vaccinationskapitlet har uppdaterats med rekommendationer om det nya konjugerade 20-valenta pneumokockvaccinet.

Nationellt vårdprogram kronisk lymfatisk leukemi (KLL), Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje kronisk lymfatisk leukemi

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Cancersjukdomar - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)