Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister hudmelanom (SweMR)

Det nationella kvalitetsregistret för hudmelanom innehåller uppgifter om tumörspecifika faktorer, stadium och data om kirurgisk behandling.

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region, årtal och sjukhus. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.
Interaktiv rapport hudmelanom, INCA

Nationell kvalitetsrapport

En årlig nationell rapport tas fram av Regionalt cancercentrum sydöst i samarbete med den nationella styrgruppen för registret.

Nationell kvalitetsregisterrapport hudmelanom 1990-2022 (pdf)

Samtliga kvalitetsrapporter

Prognosinstrument

Prognosinstrumentet baseras på data ur det svenska kvalitetsregistret för hudmelanom och melanomspecifik överlevnad. Genom en kombination av oberoende riskfaktorer beräknas överlevnaden 1 till 10 år efter diagnos.

Prognosinstrument för melanom

Prognostic Instrument for Melanoma, eng

Kvalitetsindikatorer

  • andel patienter med malignt hudmelanom som har en tumörtjocklek på ≤1,00 mm, i procent.
  • andel patienter med malignt hudmelanom fått rekommenderad portvaktskörtelbiopsi, i procent.

Det nationella kvalitetsregistret för hudmelanom startade 2003. Regionalt cancercentrum sydöst ansvarar för registret.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Sjukvårdsregional rapport

Kvalitetsregisterrapport för Sjukvårdsregion Mellansverige hittar du här:
Rapporter hudmelanom