14
OKT
2021

Samverkan

Rapport: Regionala cancercentrum i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Vad betyder det för den fortsatta satsningen på cancerområdet och vilken roll spelar Regionala cancercentrum (RCC) i kunskapsstyrningssystemet? Den frågan behandlas i en rapport som tagits fram av konsultföretaget Lumell, på uppdrag av styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning (SKS).


12
OKT
2021

Samverkan

Nationell kartläggning av resurser för bedömning, rehabilitering och uppföljning efter barncancer

En kartläggning har gjorts av vilka resurser som finns i respektive region inom området barncancer. Undersökningen är baserad på en enkätundersökning som gjorts på uppdrag av Nationella arbetsgruppen för barnonkologi, utförd av processledare för barncancer inom respektive RCC.

Samverkan

RCC söker en nationell samordnare för Min vårdplan

RCC utarbetar nationella kunskapsstöd för cancervården - vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, nationella vårdplaner för cancerpatienter (Min vårdplan) och individuella patientöversikter. RCC söker nu en nationell samordnare för Min vårdplan. Tjänsten är placerad vid RCC Norr på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, men med möjlighet till distansarbete på heltid. Vi välkomnar därmed sökande från hela landet.


11
OKT
2021

Sydöst

Screening för tjock- och ändtarmscancer startar i Östergötland

Nu inför Region Östergötland screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. Den här veckan får de första 60-åringarna i länet ett brev med erbjudande om att lämna ett prov.


8
OKT
2021

Samverkan

Ny delrapport om utvecklingsområden inom barncancervården

Trots läget med covid-19-pandemin har arbetet med utveckling inom barncancerområdet kunnat fortsätta. Det visar en ny delrapport som RCC nyligen lämnade till Socialstyrelsen.

Samverkan

Tre projekt på cancerområdet får medel för att stödja användandet av AI

RCC i samverkan har beslutat att tilldela medel till tre projekt för att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt inom mammografiscreening och screening för prevention av livmoderhalscancer.


4
OKT
2021

Samverkan

RCC söker en samordnare inom screeningområdet

Screening inom cancerområdet är en viktig insats för tidig upptäckt och behandling. För att bättre kunna samordna och koordinera verksamhet inom screeningområdet vill RCC i samverkan förstärka sitt arbete och söker därför en samordnare/koordinator.


1
OKT
2021

Samverkan

Positiv delrapport om cancervården överlämnad till regeringen

Den 30 september lämnade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en delrapport till Socialdepartementet om överenskommelse med staten om jämlik och effektiv cancervård. I rapporten framgår att cancervården trots rådande läge med covid-19-pandemin ändå fungerat mycket väl, med tydliga och positiva resultat.