Nationell vårdprogramgrupp cancerrehabilitering

Utöver de regionala representanter som listas nedan knyter gruppen till sig de experter som behövs för att representera samtliga kompetenser som är engagerade i patientens vårdflöde. Alla som arbetat med att ta fram ett vårdprogram finns omnämnda i vårdprogramsdokumentet.

Ordförande

Ylva Hellstadius

verksamhetsutvecklare

Centrum för cancerrehabilitering, Stockholm

 

 

Regionala representanter

Frida Forsberg

specialistläkare i Rehabiliteringsmedicin

Smärt- och rehabiliteringscentrum Linköping

 

Carina Mannefred

utvecklingsledare, socionom, utvecklingsledare

RCC Väst

Helena Igelström

fysioterapeut

Akademiska sjukhuset

Heléne Öberg

verksamhetsutvecklare, fysioterapeut

RCC Syd

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare, onkologisjuksköterska

RCC Norr

Malgorzata Luber-Szumniak

allmänläkare

Skånes Universitetssjukhus

Hanna Rönnqvist

arbetsterapeut

Centrum för cancerrehabilitering, Stockholm

Sofie Backman

dietist

Sundsvalls sjukhus

Anna Henriksson

Sjuksköterska

Uppsala universitet

 

 

Patientföreträdare

Leif Näckholm

patient- och närståendeföreträdare, vice ordförande patient- och närståenderådet RCC Norr, ordf. Prostatacancerföreningen Norrsken i Norrbotten

 

Leif Eskelid

Patient-och närståenderådet RCC Syd

Margareta Haag

PNR Stockholm Gotland och Svenska Ödemförbundet (SÖF)