MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram äggstockscancer

Det finns två nationella vårdprogram för äggstockscancer, ett för epitelial äggstockscancer och ett för icke-epitelial äggstockscancer.

Äggstockscancer, epitelial

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Äggstockscancer, icke-epitelial

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Remissformulär - Genetisk analys ovarialcancer (pdf)

Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

 • Att BRCA mutationsanalys på tumör rekommenderas vid all epitelial äggstockcancer (förutom mucinös och borderline) vid primärdiagnostik av äggstockscancer.
 • Seröst tubar intraepitelialt carcinom (STIC) är ett förstadium till höggradig serös cancer och ett avsnitt om handläggning av STIC är tillagt.
 • Gällande primär lokalisation av höggradig serös cancer är tuban att betraktas som primärt ursprung om den är involverad i tumören eller innehåller STIC; medan ovariet anses som primärt ursprung om tuban inte är involverad. Peritoneum bedöms som origo om varken tuban eller ovariet är tumörengagerat
 • Koppling till standardiserade vårdprogram är inlagt.
 • Vid primärdiagnostik är ”simple rules” och ”pattern recognision” inlagt som tillägg till RMI.
 • Patologiskrivningarna om Höggradig serös cancer (HGSC) och Låggradig serös cancer (LGSC) är förtydligade.
 • Kirurgisk behandling är omskrivet: Vid låggradig serös cancer och vid högt differentierad endometroid cancer stadium IC rekommenderas inte lymfkörtelutrymning. Vid spridd äggstockscancer stadium II-IV rekommenderas inte lymfkörtelutrymning om inte förstorade lymfkörtlar hittas. Ett avsnitt om ERAS är tillagt.
 • Adjuvant kemoterapi rekommenderas inte vid mucinös ovarialcancer stadium IC.
 • Medicinsk behandling är omskrivet där de väsentliga förändringarna är inlagda under angiogeneshämmare och PARP-inhibitorer.
 • Underhållsbehandling med PARP-hämmare rekommenderas för patienter med platinum-känsligt återfall som svarat med (partiell -eller komplett remission) på platinum-baserad cytostatikabehandling vid återfall (> 6 månader efter avslutad behandling) av höggradig ovarialcancer.
 • EMA har godkänt underhållsbehandling av PARP-hämmare. Med godkännandet kommer med stor sannolikhet även underhållsbehandling med PARP hämmare efter avslutad primärbehandling att rekommenderas till kvinnor med höggradig serös äggstockscancer med BRCA-mutation.
 • Omvårdnad, Min Vårdplan, Egenvård och Cancerrehabilitering är ytterligare utvecklat.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst. 

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regionalt vårdprogram för sydöstra sjukvårdsregionen

Regionalt vårdprogram för ovarialcancer

Regional medicinsk riktlinje äggstockscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje för epitelial äggstockscancer (pdf) (Reviderad 2017)
Regional medicinsk riktlinje för icke epitelial äggstockscancer (pdf) 

Patientinformation om genetisk utredning och målinriktad behandling

Patientinformation - BRCA mutation (pdf)
Patientinformation - behandling med PARP-hämmare (pdf)

Remisser för BRCA testning

KMP-remiss (pdf)
Remiss genetisk analys (pdf)


Faktaägare: Christer Borgfeldt, gynekologisk tumörkirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Gemensam information uppdaterad: 11 november 2019

Regional information uppdaterad: 11 november 2019