MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram äggstockscancer

Det finns två nationella vårdprogram för äggstockscancer, ett för epitelial äggstockscancer och ett för icke-epitelial äggstockscancer.

Äggstockscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Icke-epitelial äggstockscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Remissformulär - Genetisk analys ovarialcancer (pdf)

Detta är den andra uppdaterade utgåvan av nationellt vårdprogram för icke-epiteliala maligna ovarialtumörer i Sverige. Det fastställdes i februari 2018 och innehåller följande förändringar:

  • Omstrukturering med rubriksättning enligt mallen för nationella vårdprogram är gjorda.
  • Uppdaterade epidemiologiska data och patologikapitlet refererar till KVAST dokumentet via internet länk samt mindre förändringar som inte avsevärt förändrar handläggning eller ekonomi är införda.
  • Referenser har uppdaterats.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst. 

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionalt vårdprogram för sydöstra sjukvårdsregionen

Regionalt vårdprogram för ovarialcancer

Regional medicinsk riktlinje äggstockscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje för epitelial äggstockscancer (pdf) (Reviderad 2017)
Regional medicinsk riktlinje för icke epitelial äggstockscancer (pdf) 

Patientinformation om genetisk utredning och målinriktad behandling

Patientinformation - BRCA mutation (pdf)
Patientinformation - behandling med PARP-hämmare (pdf)

Remisser för BRCA testning

KMP-remiss (pdf)
Remiss genetisk analys (pdf)


Faktaägare: Christer Borgfeldt, gynekologisk tumörkirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Gemensam information uppdaterad: 9 april 2019

Regional information uppdaterad: 9 april 2019