Nationell vårdprogramgrupp prostatacancer

Här listas medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer.

Utöver de regionala representanter som listas nedan knyter gruppen till sig de experter som behövs för att representera samtliga kompetenser som är engagerade i patientens vårdflöde. Alla som arbetat med att ta fram ett vårdprogram finns omnämnda i vårdprogramsdokumentet.

Ordförande

Ola Bratt

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

Ledamöter

Annika Skoog

kontaktsjuksköterska urologi

Helsingborgs lasarett

 

Camilla Thellenberg

processledare, onkolog

Norrlands universitetssjukhus

David Robinsson

urolog, processledare

Region Jönköpings län

Fredrik Jäderling

radiolog

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Hampus Nugin

urolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ingela Franck Lissbrant

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Johan Stranne

docent i urologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Mats Andén

onkolog, processledare

Region Kalmar län

Olof Ståhl

onkolog, regional patientprocessledare prostata

Skånes universitetssjukhus, Lund

Per Fransson

onkologisjuksköterska

Umeå universitet

Sebastian Fors

specialistläkare, urolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Stefan Carlsson

processledare, urolog

RCC Stockholm Gotland

Patientrepresentanter

Johan Sällström

ledamot i förbundsstyrelsen

Prostatacancerförbundet

 

Kent Lewén

patientrepresentant

Prostatacancerförbundet

Adjungerade

Anna Öfverholm

klinisk genetiker

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Carina Danemalm Jägervall

sexualrådgivare, uroterapeut

Kirurgkliniken, Växjö

Charlotte Becker

laboratoriemedin (PSA)

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Elinor Nemlander

specialistläkare allmänmedicin

Sophiahemmets Husläkarmottagning, Stockholm

Elisabet Skeppner

kurator

Universitetssjukhuset, Örebro

Jens Sörensen

radiolog (PET/DT)

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jonas Wallström

buk- och kärlröntgen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Viktoria Gaspar

patolog

Helsingborgs lasarett

Stödjande RCC

Camilla Byström

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

 

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Mellansverige