Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

Du som behöver hjälp med medicinska frågor kan kontakta din regionala representant i registergruppen.

RCC Sydöst – nationellt ansvarig

Sara Sterneberg

vårdprogramshandlägg./registeradm.

RCC Sydöst

Dimitrios Papantoniou

onkolog

Länssjukhuset, Jönköping

Lisa Åkesson

statistiker

RCC Sydöst

Helena Fohlin

statistiker

RCC Sydöst

Anderz Johansson

produktägare

RCC Sydöst

 

 

Norr

Christina Kjellman

reg. repr. registergrupp

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

Katarina Örnkloo

registeradministratör

RCC Norr

Statistiker

Regional support, RCC Norr

 

 

Stockholm-Gotland

Kristina Linder Ekberg

reg. repr. registergrupp

Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjuk...

 

Camilla Mattsson

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

Maria Forsgren

diagnoskoordinator

RCC Stockholm Gotland

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

Syd

Mark Thier

regional patientprocessledare endokrina tumörer, specialistläkare

 

Pernilla Kockum

registeradministratör

RCC Syd

Statistiker

Regional support, RCC Syd

 

 

Uppsala Örebro

Lena Pettersson

registeradminstratör

RCC Mellansverige

 

Katarina Gustavsson

vårdprocesskoordinator

Statistiker

Regional support, RCC Mellansverige

 

 

Väst

Anna-Karin Elf

regional processägare neuroendokrina buktumörer, endokrinkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Kerstin Dreymertz

registeradministratör

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst