Interaktiva rapporter

Uppgifterna i tabellen uppdateras två gånger per år och kan skilja sig från data i de interaktiva rapporterna, som kan ha en annan uppdateringsfrekvens. Tabellen länkar till de kvalitetsregister som erbjuder interaktiv rapport. För rapporter från övriga kvalitetsregister, se Årsrapporter.

För samtliga publikationer som använder data från ett kvalitetsregister ska det framgå vilket register datan är hämtad från. Vi rekommenderar att någon som är väl insatt i registret finns med i forskningsprojekt för att bidra med kunskap om insamling och tolkning av registerdata. Det är också viktigt att registret får information om vilka publikationer som resultaten utgör grund till eftersom registret ska redovisa vilka forskningsresultat som registret har bidragit till.

 
DiagnosRegistrerade fall 2022Registrerade fall totalt1 Täckningsgrad i registerKontakt-sjuksköterska 2022
 AntalAntal%%
ALL501 35299 
AML4226 69398 
Analcancer1811 5728893
Barncancer    
Bröstcancer9 532130 4689899
Bukspottkörtelcancer1 77219 3479391
CNS1 1176 0192982663
Gynekologisk cancer3 22537 47097 
Hudmelanom5 54687 93099864
Huvud- och halscancer1 66622 20199-
Hypofys35010 49595 
KLL5629 53797415
KML1042 0809938
Koloskopier och tjock- och ändtarmscancerscreening6351 4437696 57671008 
Lever- gallblåse och gallvägscancer1 98823 32298-
Lungcancer4 46681 7769785
Lymfom1 96244 13895 
Matstrups- och magsäckscancer1 25921 7629692
MDS3745 80196 
MPN7038 73898285
Myelom88511 36799-
Njurcancer1 10420 4299984
Organiserad prostatacancertestning    
Peniscancer2062 5139550
Prostatacancer11 815235 0389987
Skelett- och mjukdelssarkom3218 7469192
Sköldkörtelcancer5825 91369999
Testikelcancer3378 10794 
Tjocktarmscancer5 15772 61499 
Urinblåsecancer3 47165 8999980
Ändtarmscancer2 12352 38499 

Om data saknas i tabellen beror det på att indikatorn inte finns med i registret.

Fotnoter

  1. Observera att startår varierar mellan diagnoserna. Information om vilket startår som gäller för specifik diagnos finns att läsa i de interaktiva rapporterna eller på registrets diagnossida.
  2. Avser tumörer i CNS, 2018-2022.
  3. Baserat på patientrapporterade utfallsmått (PREM).
  4. Exkludera melanom <= 1 mm.
  5. Det är ofta läkaren som i stället håller regelbunden kontakt med patienterna.
  6. Årsrapporten avser screeningdelen av registret.
  7. Alla som bjuds in till screening för tjock och ändtarmscancer omfattas av registret.
  8. Avser täckningsgraden för inbjudan inom det organiserade screeningprogrammet.
  9. Endast patienter med patologisk T-stadium >= T1b.

Ove Björ

statistiker, samordnare

RCC Norr