Nationell vårdprogramgrupp MPN

Stödjande RCC

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Ordförande

Marie Lindgren

Länssjukhuset i Kalmar, Region Sydöst

Ledamöter

Maria Liljeholm

Norrlands universitetssjukhus, Region Norr

Erik Ahlstrand

Örebro Universitetssjukhus, Region Mellansverige

Anna Ravn Landtblom

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Björn Andréasson

NU-sjukvården Uddevalla, Region Väst

Stefan Scheding

Skånes Universitetssjukhus, Lund, Region Syd

Patologrepresentant

Mats Ehinger

Skånes universitetssjukhus

Omvårdnadsrepresentant

Anne-Christine Holm

Södersjukhuset AB Stockholm, Region Stockholm Gotland

Patientföreträdare

Christina Sved Abrahamsson