MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationella vårdprogram lymfom

Här hittar du nationella vårdprogram för aggressiva B-cellslymfom, mantelcellslymfom, T-cellslymfom, Hodgkins lymfom, indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi samt Waldenströms makroglobulinemi.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje lymfom

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje för Aggresiva B-cellslymfom (pdf)

Regional medicinsk riktlinje för Mantelcellslymfom (pdf)

Omvårdnad hematologiska maligniteter 2017 (pdf)


Faktaägare: Mats Jerkeman
Gemensam information uppdaterad: 15 januari 2020