Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer njurcancer

Det finns inga nationellt fastställda läkemedelsregimer för diagnosen. I södra och Uppsala Örebro-regionen finns dock regionalt fastställda regimer.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

RCC Norr hänvisar till de läkemedelsregimer för njurcancer som har framtagits nationellt.

Nationella Regimbiblioteket