Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker. Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC

 

RCC Syd – nationellt ansvarig

 

Pernilla Kockum

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Nationell support, RCC Syd

RCC Norr

Sonia Katsuura

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support

RCC Stockholm-Gotland

Camilla Mattsson

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

RCC Sydöst

Sara Sterneberg

vårdprogramhandläggare / registeradministratör

RCC Sydöst

 

Birgitta Burell

registeradministratör

RCC Sydöst

 

 

RCC Mellansverige

Marie Brus

registeradministratör

RCC Mellansverige

 

Statistiker

Regional support

RCC Väst

Kerstin Dreymertz

administrativ koordinator

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support