Så följer vi upp SVF – en artikelserie

När satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) inleddes och den nationella uppföljningsmodellen mejslades fram fanns de som tvivlade på att den skulle fungera. Idag kan man löpande följa hur de standardiserade vårdförloppen blir allt mer etablerade runt om i landet. Men det finns fortfarande en del frågetecken runt uppföljningen.

Bildpuff för SVF-statistikI en artikelserie av frilansjournalisten Ingela Hofsten vill vi med några nedslag hos olika verksamheter i Sverige ge en tydligare bild av hur SVF-uppföljningen fungerar.

Tanken är att sprida ljus över de utmaningar och möjligheter som inryms i att få igång ett nationellt uppföljningssystem som ska klara att samla data från vårdprocesser som går över både system-, verksamhets- och regiongränser.

 

Läs artikelserien om uppföljning av SVF