Till regionspecifikt innehåll

Informationsstöd för gynekologisk cellprovtagning och självprov för HPV

Materialet nedan är avsett att användas av vårdpersonal som informationsstöd inom screeningverksamheten.

Kommunikationsstöd - frågor och svar om HPV

Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention har tagit fram ett kommunikationsstöd till personal som ger information om HPV vid gynekologiska cellprov och självprov för HPV. Det är utformat kring vanligt förekommande frågor och svar. I svaren återkommer fakta i olika svar, för att man lätt ska kunna hitta all den information som kan vara bra att ge vid en frågeställning.

Kommunikationsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal om Humant papillomvirus (pdf), ver. 2023-07-05

Affisch till väntrum

Innehållet infomerar den som är kallad till provtagning om vad som är viktigt att känna till vid gynekologisk provtagning och behandling. Samma infomation finns i en mer kortfattad form i den juridiska texten som finns längs ner i de kallelser som skickas ut inom screeningen. 

Innehållet i affischen kan komma att ses över och vid behov revideras i samband med att det nationella vårdprogrammet revideras. 

Affisch-juridisk text_A3_utan-logo.png

Ladda ner filer för regional anpassning till tryck/utskrift

Kontakta kommunikatör inom din region för hjälp med att lägga in den egna regionens logga och eventuell beställning av tryck.  I den komprimerade mappen som laddas ner finns pdf-filer samt två redigerbara filtyper (Adobe InDesign).
Filen innehåller grå ruta för att visa placering av logga, texten är inte redigerbar.

Packad indesign-fil (.zip, komprimerad mapp), version 2021-03-31

Om det redan har tagits fram en anpassad version för din region kan den finnas publicerad för utskrift längre ner på sidan under Regionspecifikt innehåll.

Informationsblad till gravid som tagit cellprov

Infomationsbladet är framtaget för att informera och minska oro hos den som är gravid och nyss tagit cellprov. Exempelvis nämns att den som är gravid med cellförändringar kommer att få tid för undersökning på en specialiserad gynekologisk mottagning och att undersökningen och provtagningen inte är farlig vare sig för den gravida eller för barnet.

Informationsblad-gravid-gynekologiskt-cellprov_Nat_2023-11-29_Sida_1.png

Ladda ner filer för regional anpassning till utskrift/tryck:

Informationsblad, A4, med plats för regionlogga - Till dig som är gravid och nyss tagit cellprov (pdf, nytt fönster), version 2023-11-29

Informationsblad, A4, med plats för regionlogga - Till dig som är gravid och nyss tagit cellprov (word, nytt fönster), version 2023-11-29

 

Tips på webbsidor med patientinformation

Om provtagning, HPV och cellförändringar:

1177.se/kolla-hpv

1177.se/hpv-sjalvprov

1177.se/cellforandringar

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regionalt anpassad affisch till väntrum

Innehållet infomerar den som är kallad till provtagning om vad som är viktigt att känna till vid gynekologisk provtagning och behandling. Samma infomation finns i en mer kortfattad form i den juridiska texten som finns längs ner i de kallelser som skickas ut inom screeningen. 

Innehållet i affischen kan komma att ses över och vid behov revideras i samband med att det nationella vårdprogrammet revideras. 

Liten bild på affisch med VGR-logga  Liten bild på affisch med Region Hallands logga

Ladda ner filer för utskrift:

Reionalt anpassat informationsblad till gravid som tagit cellprov

Infomationsbladet är framtaget för att informera och minska oro hos den som är gravid och nyss tagit cellprov. Exempelvis nämns att den som är gravid med cellförändringar kommer att få tid för undersökning på en specialiserad gynekologisk mottagning och att undersökningen och provtagningen inte är farlig vare sig för den gravida eller för barnet. 
 
Informationsblad-gravid-gynekologiskt-cellprov_VGR_2023-11-29_Sida_1.png  Informationsblad-gravid-gynekologiskt-cellprov_Halland_2023-11-29_Sida_1.png

Ladda ner fil för utskrift:

Regional kontakt vid frågor om kallelser och tider för cellprovskontroll 

I Västra Götalandsregionen kallas kvinnor från enheten för screening och egen provhantering (fd. regionens kallelsekansli). De kan svara på frågor om kalleser och ombokningar.

Screening och egen provhantering, Västra Götalandsregionen

 

Skärgårdsgatan 4, plan4, 414 58 Göteborg

Mer information finns på, 1177, Västra Götaland:
www.1177.se/Vastra-Gotaland/kolla-hpv


I Region Halland skickas kallelser/svarsbrev ut av patologen, vid frågor om kallelser och ombokningar logga in på 1177.se eller kontakta din kvinnohälsovård.

Patologi Halland

Sekretariat

Klinisk Patologi och Cytologi, plan 4, m...

Mer information finns på, 1177, Halland:
www.1177.se/halland/kolla-hpv