Presentationsmaterial för utbildning

Här kan du ta del av presentationsmaterial (powerpoint-filer) om nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention. Innehållet riktar sig till vårdpersonal och kan användas för information och utbildning i regionerna.

Materialet är främst tänkt att användas för undervisning i grupp, men fungerar även som en enkel sammanfattning av de olika kapitlen i vårdprogrammet och kan användas för enskilda studier.

Synpunkter och förslag till förbättringar av materialet mottages tacksamt.

Vilka presentationer lämpar sig för vilka professioner?

En matris i excel-format har tagits fram för att  ge förslag på vilka presentationer som passar för olka berörda yrkesgrupper.
Utbildningsmatris (excel)

Filer för nedladdning

 • Vad är nytt? (powerpoint)
  Bilderna sammanfattar nya rekommendationer och lagar med fokus på nationella vårdprogrammet.

 • Kapitel 3 (powerpoint)
  Sammanfattning av Socialstyrelsens rekommendation om screening för livmoderhalscancer med cytologi och HPV-test.

 • Kapitel 4 (powerpoint)
  Epidemiologi - Cervixcancer och HPV. Spridning av HPV

 • Fördjupning om HPV (powerpoint)
  Mer om HPV-epidemiologi, molkylärbiologi, transmission

 • Kapitel 5 och 6(powerpoint)
  Primärprevention och vaccination mot HPV.

 • Kapitel 9 (powerpoint)
  Screeningpopulation – vilka ska kallas och när?

 • Kapitel 10 (powerpoint)
  Åtgärder för att underlätta och stimulera deltagande.

 • Kapitel 11 (powerpoint)
  Provtagning med cellprov för Cytologi och HPV.

 • Kapitel 12 (powerpoint)
  Laboratorieanalyser.

 • Kapitel 13 (powerpoint)
  Triage i GCK samt annan handläggning av avvikande prover vid laboratoriet.

 • Kapitel 15, 16, 17 t o m 17.2 – Bas (powerpoint)
  Utredning, behandling och uppföljning på gynmottagning – Bas

 • Kapitel 15, 16, 17 tom 17.2 – Fördjupning (powerpoint)
  Utredning, behandling och uppföljning på gynmottagning
  – Fördjupning

 • Kapitel 17.3  (powerpoint)
  Uppföljning för att upptäcka nytillkommen dysplasi (Kontrollfil efter behandling).

 • Kapitel 18.1 (powerpoint)
  Screening utredning, behandling och uppföljning av gravida

 • Kapitel 18.2 (powerpoint)
  Screening utredning, behandling och uppföljning av kvinnor med immunsuppression.

 • Kapitel 19 (powerpoint)
  Bieffekter av cervixscreening.

 • Kapitel 21 (powerpoint)
  Kommunikation