Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer lymfom

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för lymfom. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

ABVD
Dosreduktion

BEACOPP dosintensiv
Dosreduktion

BEACOPP-14
Dosreduktion

Bendamustin (Ribovact) ensamt
Dosreduktion

Bendamustin (Ribovact)/Rituximab
Dosreduktion

Brentuximab-vedotin
Dosreduktion

Caelyx/CHOP
Dosreduktion

Caelyx/Gemcitabin
Dosreduktion

CEOP (Indikation: Patienter som p g a hjärtskada inte bedöms klara doxorubicin)
Dosreduktion

CHOEP-14
Dosreduktion

CHOEP-14 + Rituximab
Dosreduktion

CHOP-14
Dosreduktion

CHOP-14 + Rituximab
Dosreduktion

CHOP-21
Dosreduktion

CHOP-21 + Rituximab
Dosreduktion

CHOP-mini + Rituximab
Dosreduktion

MAXICHOP + Rituximab, kur 1, 3, 5, 7
Dosreduktion

Cytarabin högdos + Rituximab, kur 2, 4, 6, (8)
Dosreduktion

DHAP
Dosreduktion

EPOCH - Rituximab - "dose adjusted" (Burkitt och Burkitt liknande lymfom)
Dosreduktion

FC (fludara/cyklofosfamid) (Tabl)
Dosreduktion

FCR (fludara/cyklofosfamid/rituximab)
Dosreduktion

GDP (Recidiv lymfom)
Dosreduktion

Hyper-CVAD, dag 1-4, dag 11-14, kur 1, 3, 5, 7
Dosreduktion

Hyper-CVAD, dag 1-4, dag 11-14, + Rituximab, kur 1, 3, 5, 7
Dosreduktion

Hyper-CVAD Dell II: MTX/HIDAC, kur 2, 4, 6, 8
Dosreduktion

Hyper-CVAD Dell II: MTX/HIDAC, + Rituximab, kur 2, 4, 6, 8
Dosreduktion

IKE
Dosreduktion

IKE + Rituximab
Dosreduktion

MPV
Dosreduktion

MTX singel CNS-profylax
Dosreduktion

Rituximab ensamt
Dosreduktion

Rituximab tillsammans med cytostatika
Dosreduktion

Stamcellsmobilisering med cyklofosfamid
Dosreduktion

Temozolomid (5-dagars) CNS-lymfom
Dosreduktion

Temozolomid (3-dagars) + Rituximab
Dosreduktion

Dokument

PM Överkänslighetsreaktioner vid behandling med Caelyx 

Läs mer 

RCC Norr hänvisar till de läkemedelsregimer som tagits fram nationellt.