Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör

Vårdprogrammet innehåller rekommendationer för utredning och behandling av urotelial cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum syd.

Nivåstrukturering

Cystektomi har sedan 2017-01-01 en regional nivåstrukturering. En centralisering av ingreppet har skett till ett centra per sjukvårdsregion, vilket i praktiken för närvarande är nio sjukhus i Sverige.

Protokoll för uppföljning av biverkningar

Biverkningsprotokoll för Mitomycin, mall (word)

Biverkningsprotokoll BCG, mall (word)

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje urinblåse- och urinvägscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Cancersjukdomar - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)