Forsknings- och innovationsprojekt

Här hittar du de forsknings- och innovationsprojekt som just nu pågår vid Regionala cancercentrum.

Pilotstudier inom lungcancerscreening

RCC Stockholm Gotland driver sedan 2022 en pilotstudie för screening av lungcancer och RCC Väst och RCC Norr planerar för en gemensam studie med start hösten 2024.

Pilotstudier lungcancerscreening

Nationell studie för screening mot tjock- och ändtarmscancer (SCREESCO)

Baserat på erfarenheter från den så kallade SCREESCO-studien och på slutsatser från en nationell arbetsgrupp rekommenderar Regionala cancercentrum i samverkan att landsting och regioner startar en nationell allmän tarmcancerscreening från och med år 2019.

Nationell studie för screening mot tjock- och ändtarmscancer 

Patientöversikter i cancervården

RCC i samverkan bedriver under 2018–2021 utveckling och införande av en gemensam grundmodell för patientöversikter inom cancervården. Den gemensamma patientöversiktsmodellen utvecklas på den nationella INCA-plattformen och syftar till att översiktligt samordna och visualisera information om patientens vård och behandling. Syftet är att underlätta för vårdpersonal och ge patienter större delaktighet i sin vårdprocess

Patientöversikter i cancervården 

Nationella testbädden för innovativ strålterapi

Nationella testbädden för innovativ strålterapi etablerades 2016. Det är en kreativ mötesplats där vård, forskning och företag tillsammans tar fram och kvalitetssäkrar innovationer inom strålbehandling.

Nationella testbädden för innovativ strålterapi, Vinnova

Studie aktiv monitorering i Sverige (SAMS)

Aktiv monitorering är en metod som innebär att man, istället för att operera eller strålbehandla prostatacancer direkt, följer upp män med lågriskcancer för att efter hand kunna skilja ut dem som behöver behandlas.

Studie aktiv monitorering i Sverige