Styrgrupp RCC Sydöst

Styrgruppen består, förutom verksamhetchef, av en bred blandning av verksamhetsföreträdare från de olika regionerna samt av företrädare för patienter och anhöriga.

Medlemmar

Srinivas Uppugunduri

verksamhetschef

RCC Sydöst

 

Martin Takac

ordförande styrgrupp RCC Sydöst, sjukvårdsdirektör kirurgisk vård

Region Jönköpings län

Fredrik Enlund

verksamhetschef

Diagnostiskt centrum, Region Kalmar län

Ingrid Erlandsson

verksamhetschef

urologkliniken, Region Jönköpings län

Jessica Eriksson

regional processamordnare

Region Kalmar län

Katarina Notelid Claus

verksamhetschef

kvinnokliniken, Region Jönköpings län

Pia Landberg

samordnare patientmedverkan

RCC Sydöst

Per Sandström

överläkare

kirurgiska kliniken, Region Östergötland

Pernilla Järnvall Hint

verksamhetschef

Rörelse och Hälsa, Region Östergötalnd

Sofia Engblom

verksamhetschef

onkologiska kliniken, Region Östergötland

Ulla-Karin Svensson

Patient- och närståenderådet

 

 

Adjungerande

Lovisa Farnebo

överläkare

öron-, näsa- och halskliniken, Region Östergötland

 

Hanna Kälvegren

verksamhetschef

klinisk patologi, Region Östergötland