MENY
Till regionspecifikt innehåll

Barncancer

Varje år insjuknar i Sverige cirka 350 barn och ungdomar under 18 år i cancer. Sedan 1980-talet har överlevnaden i barncancer ökat rejält och i dag överlever närmare 80 procent av barnen.

Ungefär en tredjedel av barnen diagnostiseras med någon form av leukemi, en tredjedel med hjärntumör och en tredjedel består av olika typer av tumörer i lymfkörtlar, njure, skelett eller andra delar av kroppen. Olika typer av cancer förekommer i olika åldrar. Barncancer är vanligast bland barn i förskoleåldern.

Eftersom barncancer är ovanligt med litet patientunderlag har forskning skett genom internationellt samarbete, ett samarbete som lett till förbättrad överlevnad, se graf nedan. Framgångsrik forskning har kunnat genomföras inom bland annat kirurgiska metoder, strål- och cytostatikabehandling, komplikationer efter sjukdom och behandling, stamceller, målriktade terapier, immunterapi och genetik. Dessutom pågår forskning kring omvårdnad av det cancersjuka barnet och stöd till anhöriga. 

Överlevnadskurva 2010 Svenska barncancerregistret

I Sverige finns det sex barncancercentrum (Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund) med upptagningsområden som i stort motsvarar Regionala cancercentrum (RCC). Barncancer ingår i RCC:s verksamhet. På de flesta RCC finns det regionala processägare/-ledare som arbetar med inriktning på uppföljning efter genomgången barncancerbehandling, samt andra frågor som rehabilitering, hemsjukvård och palliativ vård. 

Översyn av kompetesförsörjningen

En översyn av kompetensförsörjningen inom barncancer på kort och lång sikt har gjorts under 2016. Projektledare har varit Sophia Björk, SKL, och för arbetet utsåg RCC i samverkan en arbetsgrupp med regionala representanter.

I ett första steg genomfördes regionala kartläggningar för att få en samlad bild av hur kompetensförsörjningen inom barncancervården ser ut idag, samt vilka utmaningar som finns.

Rapporten som innehåller förslag för att stärka barncancervårdens kompetensförsöjning finns här

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om barnonkologi i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om barnonkologi.

Bilaga 2A Regional cancerplan barnonkologi (pdf)

Ansvarig processledare RCC Stockholm - Gotland

Stefan Söderhäll

överläkare

RCC Stockholm-Gotland

Karin Skillner Cosic

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

Regional patientprocessledare

Patrik Romerius

regional patientprocessledare barncancer

Skånes universitetssjukhus

Regional processledare

Mikael Behrendtz

överläkare

Universitetssjukhuset i Linköping

Barncancer Uppsala Örebro

På Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala finns Uppsala-Örebroregionens barncancercentrum som ingår i RCC Uppsala Örebros verksamhet. Läs mer via länken nedan.

Barncancer Uppsala Örebro


Faktaägare: Eva Turup, processledare, konsultsjuksköterska, Barnonkologen, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 17 februari 2019